Studio Baksteen

Eigen keramiekatelier van Sofie De Cleene, winnares van De Schaal van Pascale.